מגש צינון כפול עם מכסה

תוצרת: APS

מגש צינון כפול עם מכסה