מגש צינון מלבני שחור

תוצרת: APS

מגש צינון מלבני שחור