מגש צינון עגול כפול

תוצרת: APS

מגש צינון  כפול עגול